Chính sách bảo mật

• Chức năng của BCK là đọc thông báo biến động số dư của ngân hàng theo tiền tố website bạn cấu hình, để xác nhận thanh toán đơn hàng tự động qua webhook. Các thông báo hiển thị minh bạch trên ứng dụng và BCK không thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn.


• Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và BCK không yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên ứng dụng và các công cụ khác (nếu có)


• Bạn có toàn quyền để xem, cập nhật và xóa toàn bộ thông tin trên ứng dụng và các dữ liệu lưu trữ trên thiết bị của bạn. BCK không thu thập hay lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.


• Bạn tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để giả mạo ứng dụng BCK, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi nào khác nhằm phá hoại dịch vụ của BCK cung cấp. Nếu chúng tôi phát hiện bạn có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.


• BCK là ứng dụng vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các chủ website tích hợp thanh toán online trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi tuân thủ pháp luật về phạm vi hoạt động của BCK trên Google Play.


https://bck.haibasoft.com/policy.html

Chat hỗ trợ
Chat ngay