Chính sách bảo mật

• Chức năng của BCK là đọc những thông báo hoặc SMS (khi người dùng cho phép) liên quan đến thông báo hoặc SMS biến động số dư của ngân hàng theo nội dung tiền tố website bạn cấu hình (được liệt kê trên BCK), để xác nhận thanh toán đơn hàng tự động qua Webhook.


• Nội dung các thông báo và SMS hiển thị minh bạch trên ứng dụng BCK. Bạn toàn quyền quản lý nội dung của mình trên ứng dụng và các dữ liệu lưu trữ trên thiết bị của bạn. BCK không thu thập hay lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào của bạn (ví dụ : mật khẩu, OTP..)


• BCK là ứng dụng vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các chủ website tích hợp thanh toán online trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi tuân thủ pháp luật về phạm vi hoạt động của BCK trên Google Play.


• Bạn tuyệt đối không sử dụng hình ảnh, ứng dụng giả mạo BCK để thực hiện hành vi lừa đảo hay trái với những gì BCK đang cung cấp. Nếu chúng tôi phát hiện bạn có hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ chuyển thông tin về hành vi đó cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.


https://bck.haibasoft.com/policy.html

Chat hỗ trợ
Chat ngay